Запровадження інноваційних технологій в життєдіяльність Києва

Для інноваційного розвитку Києва потрібно створення в місті стійкої системи взаємодії трьох ключових факторів: науки - інновацій - міської інфраструктури. Взаємодія об'єктів міського середовища між собою, із застосуванням інноваційного підходу, дозволить в подальшому створити територіальний інноваційний кластер, здатний визначити місце Києва в інноваційній системі розвитку всієї країни, а також забезпечити сталий розвиток міст і створити сприятливі умови життя для місцевих жителів. Основа кластеризації території - модернізаційний процес охоплює технічні, естетичні, ергономічні, технологічні, організаційно-управлінські та інституційні нововведення у місті, тому запровадження інновацій є ключовим показником результативності діяльності міської влади.
comment
Please activate comment.