Міська економіка

Фінанси-економічний потенціал
Київ є лідером в Україні з розвитку підприємництва. На 10 тис.осіб. наявного населення столиці припадає 130 малих підприємств, або в 2,9 рази більше, ніж по Україні (45). З урахуванням індивідуальних підприємців у малому бізнесу зайнято майже 274 тис.осіб, що становить понад 24 % від загальної кількості зайнятих у галузях економіки (в Україні — 16 %). У Києві внесок малого і середнього бізнесу у валовий регіональний продукт становить 50 %. Це менше ніж в Європі де цей показник становить 80 %
Промисловість міста
Важливу роль у розвитку всього економічного комплексу столиці відіграє промисловість. Провідними галузями промисловості міста є електроенергетика, машинобудування та металообробка, промисловість будівельних матеріалів, харчова, медична і легка промисловість. Загалом у Києві працює 485 великих і понад 4,5 тис. середніх та малих промислових підприємств. Промислово-виробничий персонал м. Києва характеризується високим рівнем кваліфікації та високою питомою вагою інженерів і техніків.
Домінуючою тенденцією в промисловості міста є поліпшення показників у галузях, які випускають кінцеву продукцію, зорієнтовану на внутрішній ринок і безпосередньо на споживача: харчовій промисловості, машинобудуванні та металообробці, хіміко-фармацевтичній, електроенергетиці, промисловості будівельних матеріалів, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості
Розвиток туризму
Після Євро 2012 Київ виявився лідером по темпах росту туризму серед міст Європи.
Туризм в місті є не лише галуззю економіки, яка може стати надприбутковою статтею міського бюджету, це ще й та галузь, яка відповідає за імідж міста на його привабливість на світовій арені.
Реалізація туристичного потенціалу може стати основою розвитку міста Києва. Для Києва питання розроблення власної стратегії розвитку в нових економічних і соціальних умовах стоїть досить гостро. Нерідко складності в реалізації туристичного потенціалу міста виникають ще на етапі формування стратегії. Тому потрібно правильно визначити свою цільову аудиторію, сформувати конкурентоспроможний туристичний продукт, а також просувати його серед інших міст. Саме це повинне будти визначено під час формування та розгляду муніципальної стратегії Києва.

2 Comments

  • volod24
    По итогам 2017 года номинальный ВВП составил 2 трлн 983 млрд 882 млн грн или 70233 грн на однго человека. Согласно данным Госслужбы статистики, самая большая доля в ВВП приходится на Киев - 23,4%. В киеве все не так плохо , разве нету других городов?
  • marinec
    Для забезпечення належних темпів економічного зростання необхідно здійснити низку важливих та невідкладних заходів. Один із ключових напрямків реформування економіки – покращення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості. Для цього необхідно продовжити процеси дерегуляції, забезпечити належний захист прав власності, стимулювати інвестиційний та іннова-ційний процеси. Наявні норми законодавства породжують бюрократію та корупцію у сферах дозволів та контролю. Така ситуація значно ускладнює умови ведення бізнесу в Україні. Необхідно зменшити тиск на бізнес, відмовитися від силових методів фінансових розслідувань на користь аналітичного підходу, скоротити кількість і тривалість перевірок, забезпечити прозорість процедур перевірки, запровадити публічну інтегровану базу перевірок, забезпечити використання ризик-орієнтованого контролю.

Leave a comment