Фінанси-економічний потенціал
Київ є лідером в Україні з розвитку підприємництва. На 10 тис.осіб. наявного населення столиці припадає 130 малих підприємств, або в 2,9 рази більше, ніж по Україні (45). З урахуванням індивідуальних підприємців у малому бізнесу зайнято майже 274 тис.осіб, що становить понад 24 % від загальної кількості зайнятих у галузях економіки (в Україні — 16 %). У Києві внесок малого і середнього бізнесу у валовий регіональний продукт становить 50 %. Це менше ніж в Європі де цей показник становить 80 %
Промисловість міста
Важливу роль у розвитку всього економічного комплексу столиці відіграє промисловість. Провідними галузями промисловості міста є електроенергетика, машинобудування та металообробка, промисловість будівельних матеріалів, харчова, медична і легка промисловість. Загалом у Києві працює 485 великих і понад 4,5 тис. середніх та малих промислових підприємств. Промислово-виробничий персонал м. Києва характеризується високим рівнем кваліфікації та високою питомою вагою інженерів і техніків.
Домінуючою тенденцією в промисловості міста є поліпшення показників у галузях, які випускають кінцеву продукцію, зорієнтовану на внутрішній ринок і безпосередньо на споживача: харчовій промисловості, машинобудуванні та металообробці, хіміко-фармацевтичній, електроенергетиці, промисловості будівельних матеріалів, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості
Розвиток туризму
Після Євро 2012 Київ виявився лідером по темпах росту туризму серед міст Європи.
Туризм в місті є не лише галуззю економіки, яка може стати надприбутковою статтею міського бюджету, це ще й та галузь, яка відповідає за імідж міста на його привабливість на світовій арені.
Реалізація туристичного потенціалу може стати основою розвитку міста Києва. Для Києва питання розроблення власної стратегії розвитку в нових економічних і соціальних умовах стоїть досить гостро. Нерідко складності в реалізації туристичного потенціалу міста виникають ще на етапі формування стратегії. Тому потрібно правильно визначити свою цільову аудиторію, сформувати конкурентоспроможний туристичний продукт, а також просувати його серед інших міст. Саме це повинне будти визначено під час формування та розгляду муніципальної стратегії Києва.


0 Підтримано6 Поправок

Всі пропозиції поправок

По итогам 2017 года номинальный ВВП составил 2 трлн 983 млрд 882 млн грн или 70233 грн на однго человека. Согласно данным Госслужбы статистики, самая большая доля в ВВП приходится на Киев — 23,4%. Разве в киеве все так плохо. Экономику точно развивать не нужно, а другие сектора можно и развивать…

Для вирішення питання розміщення зовнішньої реклами та функціонування рекламних носіїв на вулицях Києва необхідний діалог влади і бізнесу.Влада імітує діалог. Наприклад, проект рішення «Про розміщення зовнішньої реклами в м.Києві», опублікований на сайті Київради, відрізняється від того, який обговорювався на робочій групі. Змушений констатувати критично низький рівень компетенції представників міської влади. Думка громадськості ігнорується.влада ігнорує діалог. Єдиний спосіб реальної модернізації зовнішнього вигляду міст — комплексний підхід з урахуванням усіх факторів впливу та думки громадськості та бізнесу. І це повинен бути публічний діалог! Повинна бути ситуація, де кожна із сторін йшла на якісь компроміси, досягла своїх цілей.

Біля туристичних місць додати місця для паркування ВИКЛЮЧНО таксі, виділенні жовтим кольором.

Інвестори називають головною перешкодою в Києві — широке розповсюдження корупції. На другому місці – недовіра до судової влади. Лише на третьому місці – війна. Ми повинні не лише протидіяти зловживанням, а й впроваджувати зміни у економічній та фінансовій політиці, спрощувати умови для малого і середнього бізнесу

Територіальний розвиток міста нерозривно пов’язаний з розвитком його
народногосподарського комплексу, зокрема з розвитком промисловості.
Розміщення промислових об’єктів в місті значною мірою впливає на основні
напрямки територіального розширення міста.Формування промислово-виробничого комплексу м. Києва налічує
декілька періодів: дореволюційний період і період індустріалізації 30-х років;
післявоєнний період бурхливого індустріального розвитку; період стабільного
зростання промислового виробництва 60-х – 80-х років; сучасний етап пошуку
нових напрямків розвитку міст – початок постіндустріального періоду.На сучасному етапі розвитку міст має місце перехід до постіндустріального періоду, який характеризується припиненням екстенсивного
розвитку промислово-виробничого комплексу, поліфункціоналізацією міського
простору, зміною соціально-економічних орієнтирів суспільства, переходом до
такого типу економіки, де переважають галузі обслуговуючої та
високотехнологічної спрямованості, пошуком напрямків підвищення
ефективності використання існуючих промислових об’єктів або переосвоєння
тих підприємств, що припинили свою діяльність.
У зв’язку з цим на даному етапі спостерігається уповільнення та
обмеження просторового збільшення міст. Одними з основних чинників, що перешкоджають такому зростанню,
є обмеження під забудову сільськогосподарських земель, приватизація прилеглих до міста територій та відсутність в міському бюджеті коштів для викупу додаткових земельних ділянок, а також несформованість законодавчої бази в сфері відчуження необхідних для міського розвитку земель.

 

Фінанси-економічний потенціал
Київ є лідером в Україні з розвитку підприємництва. На 10 тис.осіб. наявного населення столиці припадає 130 малих підприємств, або в 2,9 рази більше, ніж по Україні (45). З урахуванням індивідуальних підприємців у малому бізнесу зайнято майже 274 тис.осіб, що становить понад 24 % від загальної кількості зайнятих у галузях економіки (в Україні — 16 %). У Києві внесок малого і середнього бізнесу у валовий регіональний продукт становить 50 %. Це менше ніж в Європі де цей показник становить 80 %
Промисловість міста
Важливу роль у розвитку всього економічного комплексу столиці відіграє промисловість. Провідними галузями промисловості міста є електроенергетика, машинобудування та металообробка, промисловість будівельних матеріалів, харчова, медична і легка промисловість. Загалом у Києві працює 485 великих і понад 4,5 тис. середніх та малих промислових підприємств. Промислово-виробничий персонал м. Києва характеризується високим рівнем кваліфікації та високою питомою вагою інженерів і техніків.
Домінуючою тенденцією в промисловості міста є поліпшення показників у галузях, які випускають кінцеву продукцію, зорієнтовану на внутрішній ринок і безпосередньо на споживача: харчовій промисловості, машинобудуванні та металообробці, хіміко-фармацевтичній, електроенергетиці, промисловості будівельних матеріалів, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості
Розвиток туризму
Після Євро 2012 Київ виявився лідером по темпах росту туризму серед міст Європи.
Туризм в місті є не лише галуззю економіки, яка може стати надприбутковою статтею міського бюджету, це ще й та галузь, яка відповідає за імідж міста на його привабливість на світовій арені.
Реалізація туристичного потенціалу може стати основою розвитку міста Києва. Для Києва питання розроблення власної стратегії розвитку в нових економічних і соціальних умовах стоїть досить гостро. Нерідко складності в реалізації туристичного потенціалу міста виникають ще на етапі формування стратегії. Тому потрібно правильно визначити свою цільову аудиторію, сформувати конкурентоспроможний туристичний продукт, а також просувати його серед інших міст. Саме це повинне будти визначено під час формування та розгляду муніципальної стратегії Києва.Економічне зростання, надходження від приватизації та детінізації економіки, а також усі можливості для скорочення бюджетних та квазібюджетних витрат (зо-
крема, але не тільки, ефект ProZorro, верифікація соціальних та пенсійних виплат, оптимізація витрат на інші цілі) потрібно використати для поступового скорочення економічного розміру уряду, що дозволить надалі знизити податкове навантаження на заробітну плату.