Київ має бути безпечним містом
Світ стає неспокійним – Києву все більше загрожують тероризм та злочинність. Безпека у місті – одне з найскладніших та найбільш охоплюючих понять, тому розробці цього питання у стратегії міста потрібно приділити особливу увагу.
У Києві зосереджені державні інститути влади, він є фінансовим центром України тому безпеку потрібно розглядати не лише у особистісному вираженні, а й у загальному. Враховуючи підвищення криміногенного становища це питання актуалізується.
Екологія міста
The Financial Times, грунтуючись на дослідженнях Еuropean Green City Index, визнала Київ — самою забрудненою європейською столицею. Більшість киян вже давно бояться купатися в Дніпрі, рівень зношення основних фондів Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій сягає 60%, а проблеми з полігонами для сміття стають все гострішими. Рівень зелених насаджень став критично низьким і навіть колишній символ міста – каштан зникає без необхідного догляду. Необхідно налагодити контроль за забрудненням міста, стимулювати розвиток переробки відходів, провести очищення та озеленення рідного міста, збільшити кількість парків та скверів для відпочинку, виділити кошти на спортивні майданчики для спортивно-оздоровчого розвитку населення.


0 Підтримано3 Поправок

Всі пропозиції поправок

Огромное значение имеет проблема бытовых отходов. В черте города находятся свалки, где накапливается огромное количество мусора. Эти материалы разлагаются в течение нескольких сотен лет, выделяют токсичные вещества, которые в последующем загрязняют почву, воду, воздух. Еще одна проблема – это радиационное загрязнение. Огромный урон экологии нанесла авария, случившаяся на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Все эти факторы и привели к тому, что значительно ухудшилась экологическая ситуация Киева. Жителям города нужно серьезно над этим задуматься, многое поменять в своих принципах и повседневной деятельности, пока не поздно.

Концепція розвитку охорони здоров’я в місті Києві уособлює собою алгоритм дій, «дорожню карту», яка має задати столичній медицині напрямок руху на шляху вдосконалення. Фактично, це чітко визначений перелік завдань, що ставить перед собою влада, розвиваючи столичну медицину з урахуванням вимог часу та оновленого законодавства.основною метою модернізації системи охорони здоров’я столиці є забезпечення права кожного мешканця міста на доступність якісних медичних послуг, впровадження механізмів раціонального використання бюджетних коштів і наявних ресурсів та створення сприятливих умов праці для медичного персоналу. вдосконалення системи управління, механізмів фінансування закладів охорони здоров’я всіх рівнів надання медичної допомоги, подальший розвиток первинної ланки та впровадження нової моделі фінансування, приведення у відповідність до потреб закладів другого рівня надання медичної допомоги, впровадження системи електронної охорони здоров’я, створення системи контролю за захворюваністю – CDC Kiev. — це має бути пріритетним при розробці блоку БЗЕЗПЕКА ТА ЕКОЛОГІЯ

Розвиток сучасного міста супроводжується формуванням
особливого урбанізованого середовища, фактори якого негативновпливають на людину. Тому важливезначення має пррирода міста. Зелені насадження міста виконують важливі естетичні функції,покращують просторове сприйняття навколишнього середовища таполіпшують емоційний настрій населення. Асортимент деревних рослину вуличних насадженнях представлений 10 основними породами.
Слід відзначити, що ряд адміністративних районів міста Києва потребує проведення комплексу робіт щодо підвищення рівня забезпеченості зеленими насадженнями. В останнє десятиліття з’явилася тенденція до збільшення забезпеченості населення зеленими насадженнями загального
користування як таких, що відіграють найважливішу роль у житті населення міста, яке постійно зростає. За останнє десятиліття кількість населення збільшилася на 8,8 % (235 тис. чол.). Водночас, потрібно відзначити недосконалу систему обліку зелених насаджень м. Києва. У зв’язку з цим,
постає проблема підвищення рівня інформаційної підтримки зелених насаджень.